เครื่องหนีบผม

        

                             HS137

           เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบทัวร์มาลีน หน้าแผ่นขนาด4X10.5ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 140-220องศา ราคาขายส่ง 135 บาท/ชิ้น


           

                             HS136

            เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบทัวร์มาลีน หน้าแผ่นกว้าง4X9.5ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 160-220องศา หน้าปัดตัวเลขดิจิตอลสีฟ้า

            ราคาขายส่ง 160 บาท/ชิ้น


            

                     HS135

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบทัวร์มาลีน หน้าแผ่นกว้าง 4.5ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 160-220องศา ราคาขายส่ง 135 บาท/ชิ้น


        

                     HS134

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบทัวร์มาลีน หน้าแผ่นกว้าง 4.5ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 140-220องศา ราคาขายส่ง 125 บาท/ชิ้น


         

                     HS133

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบทัวร์มาลีน หน้าแผ่นกว้าง 3.8ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 160-220องศา ราคาขายส่ง 135 บาท/ชิ้น


        

                     HS132

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบทัวร์มาลีน หน้าแผ่นกว้าง 4.5ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 160-220องศา ราคาขายส่ง 150 บาท/ชิ้น


         

                     HS131

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบทัวร์มาลีน หน้าแผ่นกว้าง 4.5ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 150-230องศา ราคาขายส่ง 145 บาท/ชิ้น


         

                     HS130

         เครื่องหนีบผม รุ่นจิ๋ว พกพาสะดวก ทำผมตรง ราคาขายส่ง 45 บาท/ชิ้น


                  

                     HS129

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบเซรามิค ทำผมลอนมาม่า ขนาดแผ่น 32 มม. ปรับอุณหภูมิได้ 100-200องศา ราคาขายส่ง 310 บาท/ชิ้น


         

                     HS128

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบเซรามิค ทำผมลอนมาม่า  ขนาดแผ่น 26 มม. ปรับอุณหภูมิได้ 100-200องศา ราคาขายส่ง 300 บาท/ชิ้น     


         

                     HS127

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบเซรามิคอย่างดี หน้าแผ่นกว้าง 3.5ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 160-220องศา ราคาขายส่ง 140 บาท/ชิ้น 


         

                     HS126

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบเซรามิคอย่างดี หน้าแผ่นกว้าง 2.5 ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 160-220องศา ราคาขายส่ง 125 บาท/ชิ้น 


         

                     HS125

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบเซรามิคอย่างดี หน้าแผ่นกว้าง 2.3ซม. ราคาขายส่ง 105 บาท/ชิ้น


         

                     HS124

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบทัวร์มาลีน หน้าแผ่นกว้าง 4.5ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 140-220องศา ราคาขายส่ง 130 บาท/ชิ้น 


         

                     HS123

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบทัวร์มาลีน หน้าแผ่นกว้าง 4 ซม.ปรับอุณหภูมิได้ 140-220องศา ราคาขายส่ง 135 บาท/ชิ้น 


         

                     HS122

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบเซรามิคอย่างดี หน้าแผ่นกว้าง 3.5ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 160-220องศา ราคาขายส่ง 130 บาท/ชิ้น 


         

                     HS121

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบทัวร์มาลีน หน้าแผ่นกว้าง 4.5 ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 160-220องศา ราคาขายส่ง 130

         บาท/ชิ้น 


         

                     HS120

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบเซรามิค หน้าแผ่นกว้าง 2.3 ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 160-220องศา ราคาขายส่ง 145 บาท/ชิ้น 


          

                      HS119

            เครื่องหนีบผม  แผ่นหนีบทัวร์มาลีน หน้าแผ่นกว้าง 4 ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 160-240องศา ราคาขายส่ง 130 บาท/ชิ้น 


         

                     HS118

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบเซรามิค มีแผ่นเปลี่ยนได้3แบบ ขนาดแผ่น 4.5ซม. ราคาขายส่ง 180 บาท/ชิ้น 


         

                     HS117

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบเทปล่อน หน้าแผ่นกว้าง 3.5 ซม. ปรับอุณหภูมิได้ถึง 230องศา ราคาขายส่ง 200 บาท/ชิ้น 


         

                     HS116               

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบเซรามิค หน้าแผ่นกว้าง 2.5 ซม. หนีบผมตรง ทำผมลอน มี4สี ราคาขายส่ง 90 บาท/ชิ้น 


         

                    HS115

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบเซรามิคอย่างดี ปรับอุณห๓ูมิได้ 120-220องศา ราคาขายส่ง 170 บาท/ชิ้น 


         

                     HS114

         เครื่องหนีบผม รุ่น7วัน7ทรง แผ่นหนีบเซรามิค โค้งมน ผมสวยได้ทุกวัน ราคาขายส่ง 180 บาท/ชิ้น 


         

                     HS113

         เครื่องหนีบผม  แผ่นหนีบเซรามิค หน้าแผ่นกว้าง 3.5 ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 120-200องศา ราคาขายส่ง 140 บาท/ชิ้น 


         

                     HS112

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบเซรามิคอย่างดี ปรับอุณหภูมิได้ 120-200องศา ราคาขายส่ง 150 บาท/ชิ้น 


         

                     HS111

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบเซรามิค หน้าแผ่นกว้าง 3 ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 140-200องศา ราคาขายส่ง 180 บาท/ชิ้น 


         

                      HS110

          เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบเป็นโลหะ หน้าแผ่นกว้าง 3.5 ซม. ราคาขายส่ง 65 บาท/ชิ้น 


          

                      HS109

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบเป็นโลหะ หน้าแผ่นกว้าง 3.5 ซม. ราคาขายส่ง 60 บาท/ชิ้น 


         

                     HS108

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบเซรามิค หน้าแผ่นกว้าง 4 ซม. ราคาขายส่ง 70 บาท/ชิ้น 


         

                     HS107

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบเซรามิค หน้าแผ่นกว้าง 3 ซม. ราคาขายส่ง 70 บาท/ชิ้น 


         

                     HS106

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบเซรามิค หน้าแผ่นกว้าง 3 ซม. ราคาขายส่ง 110 บาท/ชิ้น 


         

                     HS105

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบเซรามิค หน้าแผ่นกว้าง 2 ซม. เหมาะสำหรับพกพา ราคาขายส่ง 90 บาท/ชิ้น 


         

                     HS104

         เดรื่องหนีบผม แผ่นหนีบเคลือบเทปล่อน หน้าแผ่นกว้าง 4.5 ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 140-200องศา ราคาขายส่ง 110 บาท/ชิ้น 


         

                     HS103

         เตรื่องหนีบผม แผ่นหนีบเคลือบเทปล่อน หน้าแผ่นกว้าง 3.8 ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 130-210องศา ราคาขายส่ง 105 บาท/ชิ้น 


         

                     HS102

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบเคลือบเทปล่อน หน้าแผ่นกว้าง 4.8 ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 130-210 องศา ราคาขายส่ง 105 บาท/ชิ้น 


         

                     HS101

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบเคลือบเทปล่อน หน้าแผ่นกว้าง 4.5 ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 160-220องศา ราคาขายส่ง 105 บาท/ชิ้น 


  เครื่องหนีบผม เลือกซื้ออย่างไร

   เครื่องหนีบผม เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ทำผม ที่ปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้ในการจัดแต่งทรงผมให้ดูดี สวยงาม ได้ทั้งคุณผู้หญิงและผู้ชาย สามารถใช้เครื่องหนีบผมได้ทุกวัน ทั้งออกไปทำงานและงานปาร์ตี้ งานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ การเลือกเครื่องหนีบผมที่ดี จึงมีความสำคัญมากในการใช้งาน และถนอมเส้นผม

   วิธีเลือกเครื่องหนีบผมให้เหมาะสมกับการใช้งาน

   1.รูปแบบของเครื่องหนีบผม จะทำให้ได้ทรงผมสวยงามตามต้องการ

    -เครื่องหนีบผมแบบแบนเรียบ เหมาะกับการใช้ทำผมที่ต้องการความเรียบตรง  เครื่องหนีบผมชนิดนี้     สามารถนำมาใช้ทำผมม้วนลอนได้ แต่ต้องอาศัยความชำนาญของผู้ใช้งาน เพื่อทำผมลอน

    -เครื่องหนีบผมแบบโค้งมน สามารถใช้ทำผมม้วนลอนได้ง่ายกว่า ผมสวยดูเป็นธรรมชาติมากกว่า

    -เครื่องหนีบผมแบบ2in1 สามารถใช้งานได้ทั้งทำผมแบบเรียบตรง และม้วนลอน

   2.เลือกจากแผ่นวัสดุทำความร้อนของเครื่องหนีบผม แผ่นทำความร้อนมีหลายชนิดให้เลือก ดังนี้

    -แผ่นเซรามิก เป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เนื่องจากทำความร้อนได้เร็ว แผ่นกระจายความร้อนได้สม่ำเสมอ ช่วยถนอมเส้นผม เหมาะสำหรับทุกสภาพผม ไม่ทำให้ผมหักเสียจากความร้อนของเครื่องหนีบผม ช่วยลดการชี้ฟูของผม และเพิ่มความเงางามให้กับเส้นผม 

    -แผ่นทัวร์มาลีน(Tourmaline) ทัวร์มาลีนเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่ง มักนำมาเคลือบบนแผ่นความร้อนเซรามิก ทัวร์มาลีน มีคุณสมบัติในการสร้างปะจุไอออน ซึ่งช่วยลดไฟฟ้าสถิต จึงทำให้ผมดูเรียบลื่นเงางาม

    -แผ่นไทเทเนียม ให้ความร้อนสูง และกระจายความร้อนอย่างรวดเร็ว เหมาะกับผู้ที่มีผมหนา หรือหยิกมาก

    -แผ่นเคลือบเทปล่อน เป็นวัสดุที่ช่วยลดการเสียดสีของเส้นผมได้เป็นอย่างดี สามารถปกป้องเส้นผมจากความร้อน

   3.ขนาดความกว้างของแผ่นความร้อน

    -แผ่นทำความร้อนที่มีขนาดเล็ก ประมาณ10-15 mm. เหมาะสำหรับผมสั้น และผมคุณผู้ชาย สะดวกในการพกพา

    -แผ่นความร้อนที่มีขนาดกลาง ประมาณ25-35mm. เหมาะสำหรับคนที่มีผมยาวปานกลาง ขนาดแผ่นที่มีมาตรฐานโดยทั่วไปของเครื่องหนีบผม ใช้งานง่าย เหมาะกับผู้ใช้งานทั่วไป และผู้เริ่มใช้งานใหม่

    -แผ่นทำความร้อนที่มีขนาดใหญ่ ประมาณ40-45 mm. เหมาะสำหรับผู้ที่มีผมยาวและหนา สามารถใช้หนีบผมตรงได้จำนวนมากๆ และรวดเร็วในครั้งเดียว ทำให้ประหยัดเวลาในการจัดแต่งทรงผม

   4.ฟังก์ชันการปรับอุณหภูมิได้ของเครื่องหนีบผม

    การใช้เครื่องหนีบผมให้อุณหภูมิเหมาะสมกับเส้นผม มีความสำคัญในการทำให้ผมมีสภาพเส้นผมที่ดี ไม่แห้งเสีย จึงควรคำนึงถึงการเลือกใช้เครื่องหนีบผมที่สามารถปรับอุณหภูมิการใช้งานในแต่ละครั้งให้เหมาะสม อุณหภูมิที่ร้อนมาก สามารถทำให้หนีบผมได้ตรง และทำผมได้รวดเร็ว แต่ก็จะทำลายสภาพผมให้แห้งเสียง่าย

    จึงควรเลือกอุณหภูมิให้เหมาะสมกับสภาพเส้นผมด้วย และไม่ควรใช้เครื่องหนีบผมขณะที่มีผมเปียก หลังสระผมทันที เพราะจะทำให้ผมเสียหักง่าย  ควรใช้เครื่องหนีบผมในขณะที่ผมแห้งหรือหมาดๆ

   5.เครื่องหนีบผมที่ดี ควรจะมีความปลอดภัยในการใช้งาน

   ควรเลือกเครื่องหนีบผมที่ดีมีความปลอดภัย มีมาตรฐานรับรองมอก. เพื่อความปลอดภัยต่อการใช้งานทุกๆครั้ง

       เครื่องหนีบผมอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้จัดแต่งทรงผมให้ดูสวย ใช้งานได้ทุกวัน แต่ก็ควรดูแลบำรุงเส้นผมเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้ผมแตกปลาย และหลุดร่วง

 

Visitors: 49,861