เครื่องหนีบผม

         

                      HS139

         เครื่องหนีบผมCKL-308 แผ่นหนีบทัวร์มาลีน หน้าแผ่นกว้าง 4.5x10ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 160-220 องศา ราคาขายส่ง 135 บาท/ชิ้น


 

         

                      HS138

         เครื่องหนีบผมJMF-ET8860 แผ่นหนีบเซรามิค หน้าแผ่นกว้าง 2.5X10.5ซม. ปรับอุณหภูมิ 160-220 องศา ราคาขายส่ง 130 บาท/ชิ้น


 

         

                     HS137

         เครื่องหนีบผมCKL-936 แผ่นหนีนร้อนเร็ว หน้าแผ่นกว้าง 2X8ซม. รูปทรงใหม่ แบบทันสมัย น้ำหนักเบา พกพาสะดวก ราคขายส่ง 140 บาท/ชิ้น


       

                     HS136

         เครื่องหนีบผมCKL-732 แผ่นหนีบเซรามิคอย่างดี หน้าแผ่นกว้าง 2X9ซม. ขนาดเล็ก เหมาะสำหรับผมสั้น หรือใช้พกพา ราคาขายส่ง 100 บาท/ชิ้น


         

                     HS135

         เครื่องหนีบผมCKL-204 แผ่นหนีบเซรามิคอย่างดี ขนาดแผ่น 2.5X10.5 ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 140-220 องศา ราคาขายส่ง 120 บาท/ชิ้น


        

                   HS134

         เครื่องหนีบผมJMF-6284 หวีไฟฟ้า รีดผมตรง ปรับอุณหภูมิได้ 130-220องศา ราคาขายส่ง 130 บาท/ชิ้น


                                

                    HS133

         เครื่องหนีบผมCKL-064 แผ่นหนีบเซรามิคอย่างดี หน้าแผ่นกว้าง3X9ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 160-220องศา ราคาขายส่ง 120 บาท/ชิ้น


              

                    HS132

         เครื่องหนีบผมCKL-1255 แผ่นหนีบทัวร์มาลีน หน้าแผ่นขนาด4X10.5ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 140-220องศา ราคาขายส่ง 135 บาท/ชิ้น


         

                    HS131

         เครื่องหนีบผมCKL-1040 แผ่นหนีบทัวร์มาลีน หน้าแผ่นกว้าง4X9.5ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 160-220องศา หน้าปัดตัวเลขดิจิตอลสีฟ้า ราคาขายส่ง 160 บาท/ชิ้น


         

                    HS130

         เครื่องหนีบผมJMF-ET9924 แผ่นหนีบทัวร์มาลีน หน้าแผ่นกว้าง 4.5ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 140-220องศา ราคาขายส่ง 130 บาท/ชิ้น


         

                    HS129

         เครื่องหนีบผมJMF-ET9926 แผ่นหนีบทัวร์มาลีน หน้าแผ่นกว้าง 3.8ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 160-220องศา ราคาขายส่ง 130 บาท/ชิ้น


         

                    HS128

         เครื่องหนีบผมCKL-785 แผ่นหนีบทัวร์มาลีน หน้าแผ่นกว้าง 4.5ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 160-220องศา ราคาขายส่ง 160 บาท/ชิ้น


         

                     HS127

         เครื่องหนีบผมCKL-0352 แผ่นหนีบทัวร์มาลีน หน้าแผ่นกว้าง 4.5ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 150-230องศา ราคาขายส่ง 155 บาท/ชิ้น


         

                     HS126

         เครื่องหนีบผม รุ่นจิ๋ว พกพาสะดวก ทำผมตรง ราคาขายส่ง 45 บาท/ชิ้น


         

                     HS125

         เครื่องหนีบผมCKL-V30(32) แผ่นหนีบเซรามิค ทำผมลอนมาม่า ขนาดแผ่น 32 มม. ปรับอุณหภูมิได้ 100-200องศา ราคาขายส่ง 300 บาท/ชิ้น


         

                     HS124

         เครื่องหนีบผมCKL-V30(26) แผ่นหนีบเซรามิค ทำผมลอนมาม่า  ขนาดแผ่น 26 มม. ปรับอุณหภูมิได้ 100-200องศา ราคาขายส่ง 290 บาท/ชิ้น     


         

                     HS123

         เครื่องหนีบผมCKL-736-3 แผ่นหนีบเซรามิคอย่างดี หน้าแผ่นกว้าง 3.5ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 160-220องศา ราคาขายส่ง 140 บาท/ชิ้น 


         

                     HS122

         เครื่องหนีบผมCKL-203 แผ่นหนีบเซรามิคอย่างดี หน้าแผ่นกว้าง 2.5 ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 160-220องศา ราคาขายส่ง 125 บาท/ชิ้น 


         

                     HS121

         เครื่องหนีบผมCKL-717 แผ่นหนีบเซรามิคอย่างดี หน้าแผ่นกว้าง 2.3ซม. ราคาขายส่ง 105 บาท/ชิ้น


         

                     HS120

         เครื่องหนีบผมJMF-ET9936 แผ่นหนีบทัวร์มาลีน หน้าแผ่นกว้าง 4.5ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 140-220องศา ราคาขายส่ง 130 บาท/ชิ้น 


            

                     HS119

         เครื่องหนีบผมJMF-ET9934 แผ่นหนีบทัวร์มาลีน หน้าแผ่นกว้าง 4 ซม.ปรับอุณหภูมิได้ 140-220องศา ราคาขายส่ง 135 บาท/ชิ้น 


            

                     HS118

         เครื่องหนีบผมCKL-202 แผ่นหนีบเซรามิคอย่างดี หน้าแผ่นกว้าง 3.5ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 160-220องศา ราคาขายส่ง 140 บาท/ชิ้น 


         

                     HS117

         เครื่องหนีบผมCKL-104 แผ่นหนีบทัวร์มาลีน หน้าแผ่นกว้าง 4.5 ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 160-220องศา ราคาขายส่ง 130 บาท/ชิ้น 


         

                     HS116

         เครื่องหนีบผมCKL-109 แผ่นหนีบเซรามิค หน้าแผ่นกว้าง 2.3 ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 160-220องศา ราคาขายส่ง 145 บาท/ชิ้น 


         

                     HS115

        เครื่องหนีบผมCKL-719  แผ่นหนีบทัวร์มาลีน หน้าแผ่นกว้าง 4 ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 160-240องศา ราคาขายส่ง 130 บาท/ชิ้น 


         

                     HS114

         เครื่องหนีบผมCKL-1044 แผ่นหนีบเซรามิค มีแผ่นเปลี่ยนได้3แบบ ขนาดแผ่น 4.5ซม. ราคาขายส่ง 180 บาท/ชิ้น 


           

                     HS113

         เครื่องหนีบผมCKL-90E แผ่นหนีบเซรามิค หน้าแผ่นกว้าง 4.5 ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 150-230องศา ราคาขายส่ง 160 บาท/ชิ้น     


         

                     HS112

         เครื่องหนีบผมCKL-9108 รุ่น7วัน7ทรง แผ่นหนีบเซรามิค โค้งมน ผมสวยได้ทุกวัน ราคาขายส่ง 180 บาท/ชิ้น 


         

                     HS111

         เครื่องหนีบผมCKL-909  แผ่นหนีบเซรามิค หน้าแผ่นกว้าง 3.5 ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 120-200องศา ราคาขายส่ง 135 บาท/ชิ้น                    


         

                     HS110

         เครื่องหนีบผมCKL-818 แผ่นหนีบเป็นโลหะ หน้าแผ่นกว้าง 3.5 ซม. ราคาขายส่ง 70 บาท/ชิ้น 


        

                     HS109

         เครื่องหนีบผมCKL-561 แผ่นหนีบเป็นโลหะ หน้าแผ่นกว้าง 3.5 ซม. ราคาขายส่ง 60 บาท/ชิ้น 


         

                     HS108

         เครื่องหนีบผมCKL-108 แผ่นหนีบเซรามิค หน้าแผ่นกว้าง 4 ซม. ราคาขายส่ง 75 บาท/ชิ้น 


         

                     HS107

         เครื่องหนีบผมCKL-1015 แผ่นหนีบเซรามิค หน้าแผ่นกว้าง 3 ซม. ราคาขายส่ง 75 บาท/ชิ้น 


         

                     HS106

         เครื่องหนีบผมCKL-1070 แผ่นหนีบเซรามิค หน้าแผ่นกว้าง 3 ซม. ราคาขายส่ง 100 บาท/ชิ้น 


         

                     HS105

         เครื่องหนีบผมCKL-1080 แผ่นหนีบเซรามิค หน้าแผ่นกว้าง 2 ซม. เหมาะสำหรับพกพา ราคาขายส่ง 90 บาท/ชิ้น 


         

                     HS104

         เดรื่องหนีบผมCKL-1011 แผ่นหนีบเคลือบเทปล่อน หน้าแผ่นกว้าง 4.5 ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 140-200องศา ราคาขายส่ง 110 บาท/ชิ้น 


         

                     HS103

         เครื่องหนีบผมCKL-1033 แผ่นหนีบเคลือบเทปล่อน หน้าแผ่นกว้าง 3.8 ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 130-210องศา ราคาขายส่ง 105 บาท/ชิ้น 


         

                     HS102

         เครื่องหนีบผมCKL-1022 แผ่นหนีบเคลือบเทปล่อน หน้าแผ่นกว้าง 4.8 ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 130-210 องศา ราคาขายส่ง 105 บาท/ชิ้น 


         

                     HS101

         เครื่องหนีบผมCKL-1066 แผ่นหนีบเคลือบเทปล่อน หน้าแผ่นกว้าง 4.5 ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 160-220องศา ราคาขายส่ง 105 บาท/ชิ้น 


  เครื่องหนีบผม เลือกซื้ออย่างไร

   เครื่องหนีบผม เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ทำผม ที่ปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้ในการจัดแต่งทรงผมให้ดูดี สวยงาม ได้ทั้งคุณผู้หญิงและผู้ชาย สามารถใช้เครื่องหนีบผมได้ทุกวัน ทั้งออกไปทำงานและงานปาร์ตี้ งานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ การเลือกเครื่องหนีบผมที่ดี จึงมีความสำคัญมากในการใช้งาน และถนอมเส้นผม

   วิธีเลือกเครื่องหนีบผมให้เหมาะสมกับการใช้งาน

   1.รูปแบบของเครื่องหนีบผม จะทำให้ได้ทรงผมสวยงามตามต้องการ

    -เครื่องหนีบผมแบบแบนเรียบ เหมาะกับการใช้ทำผมที่ต้องการความเรียบตรง  เครื่องหนีบผมชนิดนี้     สามารถนำมาใช้ทำผมม้วนลอนได้ แต่ต้องอาศัยความชำนาญของผู้ใช้งาน เพื่อทำผมลอน

    -เครื่องหนีบผมแบบโค้งมน สามารถใช้ทำผมม้วนลอนได้ง่ายกว่า ผมสวยดูเป็นธรรมชาติมากกว่า

    -เครื่องหนีบผมแบบ2in1 สามารถใช้งานได้ทั้งทำผมแบบเรียบตรง และม้วนลอน

   2.เลือกจากแผ่นวัสดุทำความร้อนของเครื่องหนีบผม แผ่นทำความร้อนมีหลายชนิดให้เลือก ดังนี้

    -แผ่นเซรามิก เป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เนื่องจากทำความร้อนได้เร็ว แผ่นกระจายความร้อนได้สม่ำเสมอ ช่วยถนอมเส้นผม เหมาะสำหรับทุกสภาพผม ไม่ทำให้ผมหักเสียจากความร้อนของเครื่องหนีบผม ช่วยลดการชี้ฟูของผม และเพิ่มความเงางามให้กับเส้นผม 

    -แผ่นทัวร์มาลีน(Tourmaline) ทัวร์มาลีนเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่ง มักนำมาเคลือบบนแผ่นความร้อนเซรามิก ทัวร์มาลีน มีคุณสมบัติในการสร้างปะจุไอออน ซึ่งช่วยลดไฟฟ้าสถิต จึงทำให้ผมดูเรียบลื่นเงางาม

    -แผ่นไทเทเนียม ให้ความร้อนสูง และกระจายความร้อนอย่างรวดเร็ว เหมาะกับผู้ที่มีผมหนา หรือหยิกมาก

    -แผ่นเคลือบเทปล่อน เป็นวัสดุที่ช่วยลดการเสียดสีของเส้นผมได้เป็นอย่างดี สามารถปกป้องเส้นผมจากความร้อน

   3.ขนาดความกว้างของแผ่นความร้อน

    -แผ่นทำความร้อนที่มีขนาดเล็ก ประมาณ10-15 mm. เหมาะสำหรับผมสั้น และผมคุณผู้ชาย สะดวกในการพกพา

    -แผ่นความร้อนที่มีขนาดกลาง ประมาณ25-35mm. เหมาะสำหรับคนที่มีผมยาวปานกลาง ขนาดแผ่นที่มีมาตรฐานโดยทั่วไปของเครื่องหนีบผม ใช้งานง่าย เหมาะกับผู้ใช้งานทั่วไป และผู้เริ่มใช้งานใหม่

    -แผ่นทำความร้อนที่มีขนาดใหญ่ ประมาณ40-45 mm. เหมาะสำหรับผู้ที่มีผมยาวและหนา สามารถใช้หนีบผมตรงได้จำนวนมากๆ และรวดเร็วในครั้งเดียว ทำให้ประหยัดเวลาในการจัดแต่งทรงผม

   4.ฟังก์ชันการปรับอุณหภูมิได้ของเครื่องหนีบผม

    การใช้เครื่องหนีบผมให้อุณหภูมิเหมาะสมกับเส้นผม มีความสำคัญในการทำให้ผมมีสภาพเส้นผมที่ดี ไม่แห้งเสีย จึงควรคำนึงถึงการเลือกใช้เครื่องหนีบผมที่สามารถปรับอุณหภูมิการใช้งานในแต่ละครั้งให้เหมาะสม อุณหภูมิที่ร้อนมาก สามารถทำให้หนีบผมได้ตรง และทำผมได้รวดเร็ว แต่ก็จะทำลายสภาพผมให้แห้งเสียง่าย

    จึงควรเลือกอุณหภูมิให้เหมาะสมกับสภาพเส้นผมด้วย และไม่ควรใช้เครื่องหนีบผมขณะที่มีผมเปียก หลังสระผมทันที เพราะจะทำให้ผมเสียหักง่าย  ควรใช้เครื่องหนีบผมในขณะที่ผมแห้งหรือหมาดๆ

   5.เครื่องหนีบผมที่ดี ควรจะมีความปลอดภัยในการใช้งาน

   ควรเลือกเครื่องหนีบผมที่ดีมีความปลอดภัย มีมาตรฐานรับรองมอก. เพื่อความปลอดภัยต่อการใช้งานทุกๆครั้ง

       เครื่องหนีบผมอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้จัดแต่งทรงผมให้ดูสวย ใช้งานได้ทุกวัน แต่ก็ควรดูแลบำรุงเส้นผมเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้ผมแตกปลาย และหลุดร่วง

 

Visitors: 54,489