เครื่องหนีบผม

            

                      HS135

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบทัวร์มาลีน หน้าแผ่นกว้าง 4.5ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 160-220องศา ราคาขายส่ง 135 บาท/ชิ้น


          

                     HS134

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบทัวร์มาลีน หน้าแผ่นกว้าง 4.5ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 140-220องศา ราคาขายส่ง 125 บาท/ชิ้น


           

                     HS133

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบทัวร์มาลีน หน้าแผ่นกว้าง 3.8ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 160-220องศา ราคาขายส่ง 135 บาท/ชิ้น


          

                     HS132

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบทัวร์มาลีน หน้าแผ่นกว้าง 4.5ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 160-220องศา ราคาขายส่ง 150 บาท/ชิ้น


         

                     HS131

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบทัวร์มาลีน หน้าแผ่นกว้าง 4.5ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 150-230องศา ราคาขายส่ง 145 บาท/ชิ้น


         

                     HS130

         เครื่องหนีบผม รุ่นจิ๋ว พกพาสะดวก ทำผมตรง ราคาขายส่ง 45 บาท/ชิ้น


                  

                     HS129

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบเซรามิค ทำผมลอนมาม่า ขนาดแผ่น 32 มม. ปรับอุณหภูมิได้ 100-200องศา ราคาขายส่ง 310 บาท/ชิ้น


         

                     HS128

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบเซรามิค ทำผมลอนมาม่า  ขนาดแผ่น 26 มม. ปรับอุณหภูมิได้ 100-200องศา ราคาขายส่ง 300 บาท/ชิ้น     


         

                     HS127

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบเซรามิคอย่างดี หน้าแผ่นกว้าง 3.5ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 160-220องศา ราคาขายส่ง 135 บาท/ชิ้น 


         

                     HS126

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบเซรามิคอย่างดี หน้าแผ่นกว้าง 2.5 ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 160-220องศา ราคาขายส่ง 125 บาท/ชิ้น 


         

                     HS125

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบเซรามิคอย่างดี หน้าแผ่นกว้าง 2.3ซม. ราคาขายส่ง 105 บาท/ชิ้น


         

                     HS124

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบทัวร์มาลีน หน้าแผ่นกว้าง 4.5ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 140-220องศา ราคาขายส่ง 130 บาท/ชิ้น 


         

                     HS123

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบทัวร์มาลีน หน้าแผ่นกว้าง 4 ซม.ปรับอุณหภูมิได้ 140-220องศา ราคาขายส่ง 135 บาท/ชิ้น 


         

                     HS122

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบเซรามิคอย่างดี หน้าแผ่นกว้าง 3.5ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 160-220องศา ราคาขายส่ง 130 บาท/ชิ้น 


         

                     HS121

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบทัวร์มาลีน หน้าแผ่นกว้าง 4.5 ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 160-220องศา ราคาขายส่ง 130

 บาท/ชิ้น 


         

                     HS120

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบเซรามิค หน้าแผ่นกว้าง 2.3 ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 160-220องศา ราคาขายส่ง 145 บาท/ชิ้น 


          

                     HS119

           เครื่องหนีบผม  แผ่นหนีบทัวร์มาลีน หน้าแผ่นกว้าง 4 ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 160-240องศา ราคาขายส่ง 125 บาท/ชิ้น 


         

                     HS118

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบเซรามิค มีแผ่นเปลี่ยนได้3แบบ ขนาดแผ่น 4.5ซม. ราคาขายส่ง 180 บาท/ชิ้น 


         

                     HS117

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบเทปล่อน หน้าแผ่นกว้าง 3.5 ซม. ปรับอุณหภูมิได้ถึง 230องศา ราคาขายส่ง 200 บาท/ชิ้น 


         

                     HS116               

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบเซรามิค หน้าแผ่นกว้าง 2.5 ซม. หนีบผมตรง ทำผมลอน มี4สี ราคาขายส่ง 90 บาท/ชิ้น 


         

                     HS115

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบเซรามิคอย่างดี ปรับอุณห๓ูมิได้ 120-220องศา ราคาขายส่ง 170 บาท/ชิ้น 


         

                    HS114

         เครื่องหนีบผม รุ่น7วัน7ทรง แผ่นหนีบเซรามิค โค้งมน ผมสวยได้ทุกวัน ราคาขายส่ง 165 บาท/ชิ้น 


         

                     HS113

         เครื่องหนีบผม  แผ่นหนีบเซรามิค หน้าแผ่นกว้าง 3.5 ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 120-200องศา ราคาขายส่ง 140 บาท/ชิ้น 


         

                     HS112

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบเซรามิคอย่างดี ปรับอุณหภูมิได้ 120-200องศา ราคาขายส่ง 150 บาท/ชิ้น 


         

                     HS111

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบเซรามิค หน้าแผ่นกว้าง 3 ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 140-200องศา ราคาขายส่ง 175 บาท/ชิ้น 


         

                      HS110

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบเป็นโลหะ หน้าแผ่นกว้าง 3.5 ซม. ราคาขายส่ง 65 บาท/ชิ้น 


          

                     HS109

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบเป็นโลหะ หน้าแผ่นกว้าง 3.5 ซม. ราคาขายส่ง 60 บาท/ชิ้น 


         

                     HS108

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบเซรามิค หน้าแผ่นกว้าง 4 ซม. ราคาขายส่ง 70 บาท/ชิ้น 


         

                     HS107

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบเซรามิค หน้าแผ่นกว้าง 3 ซม. ราคาขายส่ง 70 บาท/ชิ้น 


         

                     HS106

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบเซรามิค หน้าแผ่นกว้าง 3 ซม. ราคาขายส่ง 110 บาท/ชิ้น 


         

                     HS105

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบเซรามิค หน้าแผ่นกว้าง 2 ซม. เหมาะสำหรับพกพา ราคาขายส่ง 90 บาท/ชิ้น 


         

                     HS104

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบเคลือบเทปล่อน หน้าแผ่นกว้าง 4.5 ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 140-200องศา ราคาขายส่ง 105 บาท/ชิ้น 


         

                     HS103

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบเคลือบเทปล่อน หน้าแผ่นกว้าง 3.8 ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 130-210องศา ราคาขายส่ง 105 บาท/ชิ้น 


         

                     HS102

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบเคลือบเทปล่อน หน้าแผ่นกว้าง 4.8 ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 130-210 องศา ราคาขายส่ง 105 บาท/ชิ้น 


         

                     HS101

         เครื่องหนีบผม แผ่นหนีบเคลือบเทปล่อน หน้าแผ่นกว้าง 4.5 ซม. ปรับอุณหภูมิได้ 160-220องศา ราคาขายส่ง 105 บาท/ชิ้น 


      

   

 

Visitors: 46,936