เครื่องคิดเลข

         

                     CA114               

         เครื่องคิดเลข CASIO ใช้คำนวณด้านวิทยาศาสตร์ มี417ฟ้งก์ชัน ราคาขายส่ง 720 บาท/ชิ้น


         

                     CA113

         เครื่องคิดเลข CASIO ใช้คำนวณด้านวิทยาศาสคร์ มี401ฟังก์ชั่น ราคาขายส่ง 650 บาท/ชิ้น


              

                       CA112

         เครื่องคิดเลข CASIO ใช้คำนวณตัวเลขได้ถึง12หลัก ขนาด 144X192 mm. 300 STEP CHECK ราคาขายส่ง 400 บาท/ชิ้น


          

                     CA111

         เครื่องคิดเลข CASIO ใช้คำนวณตัวเลขได้ถึง12หลัก ขนาด 159X207.5mm. ราคาขายส่ง 400 บาท/ชิ้น


         

                     CA110

         เครื่องคิดเลข CASIO ใช้คำนวณตัวเลขได้ถึง12หลัก ขนาด 122.5X177.5mm. ราคาขายส่ง 380 บาท/ชิ้น


         

                     CA109

         เครื่องคิดเลข CASIO ใช้คำนวณตัวเลขได้ถึง12หลัก ขนาด129X175.5mm.  ราคาขายส่ง 320 บาท/ชิ้น


         

                     CA108

         เครื่องคิดเลข CASIO ใช้คำนวณตัวเลขได้ถึง12หลัก ขนาด129X175.5mm. สีขาว,ดำ ราคาขายส่ง 300 บาท/ชิ้น


         

                     CA107       

         เครื่องคิดเลข CASIO ใช้คำนวณตัวเลขได้ถึง12หลัก ขนาด110.5X175.5mm. ราคาขายส่ง 300 บาท/ชิ้น


         

                        CA106

         เครื่องคิดเลข CASIO ใช้คำนวณตัวเลขได้ถึง12หลัก ขนาด106.5X147mm. ราคาขายส่ง 280 บาท/ชิ้น


         

                     CA105

         เครื่องคิดเลข CASIO ใช้คำนวณตัวเลขได้ถึง12หลัก ขนาด106.5X147mm. สีขาว,ดำ ราคาขายส่ง 230 บาท/ชิ้น


         

                     CA104

         เครื่องคิดเลข CASIO ใช้คำนวณตัวเลขได้8หลัก ขนาด103X145mm. สีขาว,ดำ ราคาขายส่ง 200 บาท/ชิ้น


         

                     CA103

         เครื่องคิดเลข CASIO ใช้คำนวณตัวเลขได้8หลัก ขนาด106.5X147mm. ราคาขายส่ง 200 บาท/ชิ้น


         

                     CA102

         เครื่องคิดเลข CASIO ใช้คำนวณตัวเลขได้8หลัก แบบพับ ขนาด75X120mm. ราคาขายส่ง 180บาท/ชิ้น


         

                     CA101

         เครื่องคิดเลข CASIO ใช้คำนวณตัวเลขได้8หลัก แบบพับ ขนาด75X120mm. ราคาขายส่ง 180 บาท/ชิ้น


    

Visitors: 51,281