เครื่องคิดเลข

         

                     CA114               

         เครื่องคิดเลข CASIO fX-991ES PLUS2 ใช้คำนวณด้านวิทยาศาสตร์ มี417ฟ้งก์ชัน ราคาขายส่ง 900 บาท/ชิ้น


         

                     CA113

         เครื่องคิดเลข CASIO fX-991 EX ใช้คำนวณด้านวิทยาศาสคร์  ราคาขายส่ง 1,000 บาท/ชิ้น


              

                       CA112

         เครื่องคิดเลข CASIO DJ-120D PLUS ใช้คำนวณตัวเลขได้ถึง12หลัก ขนาด 144X192 mm. 300 STEP CHECK ราคาขายส่ง 500 บาท/ชิ้น


          

                     CA111

         เครื่องคิดเลข CASIO GX-120B ใช้คำนวณตัวเลขได้ถึง12หลัก ขนาด 159X207.5mm. ราคาขายส่ง 500 บาท/ชิ้น


         

                     CA110

         เครื่องคิดเลข CASIO DX-120ST ใช้คำนวณตัวเลขได้ถึง12หลัก ขนาด 122.5X177.5mm. ราคาขายส่ง 450 บาท/ชิ้น


         

                     CA109

         เครื่องคิดเลข CASIO DX-120B ใช้คำนวณตัวเลขได้ถึง12หลัก ขนาด129X175.5mm.  ราคาขายส่ง 400 บาท/ชิ้น


         

                     CA108

         เครื่องคิดเลข CASIO DX-12B ใช้คำนวณตัวเลขได้ถึง12หลัก ขนาด129X175.5mm. สีขาว,ดำ ราคาขายส่ง 320 บาท/ชิ้น


         

                     CA107       

         เครื่องคิดเลข CASIO AX-120B ใช้คำนวณตัวเลขได้ถึง12หลัก ขนาด110.5X175.5mm. ราคาขายส่ง 350 บาท/ชิ้น


         

                        CA106

         เครื่องคิดเลข CASIO MX-120B ใช้คำนวณตัวเลขได้ถึง12หลัก ขนาด106.5X147mm. ราคาขายส่ง 320 บาท/ชิ้น


         

                     CA105

         เครื่องคิดเลข CASIO MX-12B ใช้คำนวณตัวเลขได้ถึง12หลัก ขนาด106.5X147mm. สีขาว,ดำ ราคาขายส่ง 250 บาท/ชิ้น


         

                     CA104

         เครื่องคิดเลข CASIO MW-8V ใช้คำนวณตัวเลขได้8หลัก ขนาด103X145mm. สีขาว,ดำ ราคาขายส่ง 220 บาท/ชิ้น


         

                     CA103

         เครื่องคิดเลข CASIO MX-8B ใช้คำนวณตัวเลขได้8หลัก ขนาด106.5X147mm. ราคาขายส่ง 220 บาท/ชิ้น


         

                     CA102

         เครื่องคิดเลข CASIO LC-401 ดำ ใช้คำนวณตัวเลขได้8หลัก แบบพับ ขนาด75X120mm. ราคาขายส่ง 200บาท/ชิ้น


         

                     CA101

         เครื่องคิดเลข CASIO LC-401 ขาว ใช้คำนวณตัวเลขได้8หลัก แบบพับ ขนาด75X120mm. ราคาขายส่ง 200 บาท/ชิ้น


    

Visitors: 54,487