หลอดไฟ/ปลั๊กไฟ

         

                    LS105

         หลอดไฟโซล่าเซล LED  ใช้ชาร์จไฟได้ ขนาด 84วัตต์ ราคาขายส่ง 100 บาท/ชิ้น


         

                   LS104

         แผงไฟถนนโซล่าเซล LED ขนาด2000วัตต์ ใช้รีโมทในการเปิดปิด สามารถตั้งเวลาใช้งานได้3,5,8ชม. ราคาขายส่ง 1,200 บาท/ชิ้น


         

                         LS103                                        

         แผงไฟโซล่าเซล LED ขนาด 60วัตต์ ใช้รีโมทในการเปิดปิด สามารถตั้งเวลาใช้งานได้3,5,8ชม. ราคาขายส่ง 900 บาท/ชิ้น


          

                     LS102

          แผงไฟโซล่าเซล LED ขนาด 40วัตต์ ใช้รีโมทในการเปิดปิด สามารถตั้งเวลาใช้งานได้3,5,8ชม. ราคาขายส่ง 650 บาท/ชิ้น


         

                      LS101

          แผงไฟโซล่าเซล LED ขนาด 25วัตต์ ใช้รีโมทในการเปิดปิด สามารถตั้งเวลาใช้งานได้3,5,8ชม. ราคาขายส่ง 500 บาท/ชิ้น


         

                    LB112

          หลอดไฟ LED  ใช้ไล่ยุง และแมลง ขนาด18วัตต์ ราคาขายส่ง 60 บาท/ชิ้น


         

                    LB111

         หลอดไฟ LED 5+1 ใบพัดลม พับเก็บได้ ขนาด80วัตต์ ราคาขายส่ง 130 บาท/ชิ้น


        

                    LB110

         หลอดไฟ LED 4 ใบ พับเก็บได้  ปรับมุมควางสว่างได้อิสระ ขนาด85วัตต์ ราคาขายส่ง 120 บาท/ชิ้น


           

                    LB109               

         หลอดไฟ LED UFO LIGHT 60วัตต์ มอก. ประหยัดไฟ80% ราคาขายส่ง 160 บาท/ชิ้น


         

                     LB108

         หลอดไฟ LED UFO LIGHT 45วัตต์ มอก. ประหยัดไฟ80% ราคาขายส่ง 110 บาท/ชิ้น


         

                     LB107

         หลอดไฟ LED UFO LIGHT 40วัตต์ มอก. ประหยัดไฟ80% ราคาขายส่ง 100 บาท/ชิ้น


         

                     LB106

         หลอดไฟ LED 65วัตต์  ประหยัดไฟ80% ราคาขายส่ง 120 บาท/ชิ้น


         

                     LB105

         หลอดไฟ LED 45วัตต์ ประหยัดไฟ80% ราคาขายส่ง 85 บาท/ชิ้น


         

                     LB104

         หลอดไฟ LED 35วัตต์ ประหยัดไฟ80% ราคาขายส่ง 60 บาท/ชิ้น


         

                     LB103

         หลอดไฟ หลอดเกรียว 100วัตต์ ประหยัดไฟ80% ราคาขายส่ง 220 บาท/ชิ้น


         

                     LB102

         หลอดไฟ หลอดเกรียว 32วัตต์ ประหยัดไฟ80% ราคาขายส่ง 65 บาท/ชิ้น


         

                     LB101

         หลอดไฟ หลอดเกรียว 26วัตต์ ประหยัดไฟ80% ราคาขายส่ง 60 บาท/ชิ้น


        

                     PS107

         ปลั๊กไฟ ช่องเสียบไฟ5ช่อง หัวปลั๊ก3ขา ความยาวสายไฟ 8 เมตร มอก. ราคาขายส่ง 165 บาท/ชิ้น


        

                     PS106

         ปลั๊กไฟ ช่องเสียบไฟ5ช่อง หัวปลั๊ก3ขา ความยาวสายไฟ 5 เมตร มอก. ราคาขายส่ง 140 บาท/ชิ้น


        

                     PS105

         ปลั๊กไฟ ช่องเสียบไฟ5ช่อง หัวปลั๊ก3ขา ความยาวสายไฟ 3 เมตร มอก. ราคาขายส่ง 130 บาท/ชิ้น


         

                     PS104         

         ปลั๊กไฟ ช่องเสียบไฟ4ช่อง USB1ช่อง หัวปลั๊ก3ขา ความยาวสายไฟ 5เมตร มอก. ราคาขายส่ง 160 บาท/ชิ้น


         

                     PS103

         ปลั๊กไฟ ช่องเสียบไฟ4ช่อง USB1ช่อง หัวปลั๊ก3ขา ความยาวสายไฟ 3เมตร มอก. ราคาขายส่ง 150 บาท/ชิ้น


                        

                     PS102

         ปลั๊กไฟ ช่องเสียบไฟ4ช่อง หัวปลั๊ก3ขา ความยาวสายไฟ 5เมตร มอก. ราคาขายส่ง 140 บาท/ชิ้น


          

                     PS101

         ปลั๊กไฟ ช่องเสียบไฟ4ช่อง หัวปลั๊ก3ขา ความยาวสายไฟ 3เมตร มอก. ราคาขายส่ง 120 บาท/ชิ้น


    หลอดไฟ

    ปัจจุบันหลอดไฟมีหลากหลายประเภท และหลายแบบ หลายชนิด ซึ่งหลอดไฟมีความสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันของทุกๆท่าน จึงมีการพัฒนาประเภทของหลอดไฟให้ใช้งานได้สะดวก และประหยัดพลังงานได้มากขึ้น

   ประเภทของหลอดไฟ 

   1.หลอดไส้ (Incandescent Lamp) หรือหลอดดวงเทียน เป็นหลอดไฟที่ใช้มานาน มีแสงแดงๆคล้ายแสงเทียน ไส้หลอดทำจากทังสเตน ให้ความร้อนสูง

     หลักการทำงานคือ กระแสไฟฟ้าผ่านไส้หลอด และเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นความร้อน เมื่อไส้หลอดร้อนจะเปล่งแสงออกมา ข้อเสีย หลอดไส้มีอายุการใช้งานสั้น เนื่องจากเมื่อมีความร้อนสะสมมาก และกินไฟ เนื่องจากสูญเสียไปกับความร้อนที่เกิดขึ้น

   2.หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent Tube) หรือหลอดเรืองแสง หลอดไฟชนิดนี้ให้แสงสว่างมากกว่าหลอดไส้ถึง 5เท่า อายุการใช้งานนานกว่าหลอดไส้ 7-8 เท่า หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์มีไส้โลหะทังสเตนติดอยู่ที่ปลายทั้งสองข้างของหลอด ผิวภายในฉาบด้วยสารเรืองแสง โดยมีการใส่ไอปรอทไว้เล็กน้อย อายุการใช้งาน       

  ตั้งแต่6,000ถึง20,000ชั่วโมง

    หลักการทำงาน คือ กระแสไฟฟ้าเมื่อไหลผ่านปรอท จะคายพลังงานในรูปแบบรังสีอัลตราไวโอเลต เมื่อกระทบสารเรืองแสงที่ฉาบไว้ หลอดไฟก็จะเปล่งแสงออกมา

   3.หลอดไฟฮาโลเจน (Halogen) หลอดไฟก๊าซฮาโลเจนบรรจุภายในหลอด ใช้งานได้นานทนทานกว่าหลอดไส้ ให้ค่าความถูกต้องของสี 100 % ใช้กับพื้นที่ที่ต้องการแสงสว่างมาก มีอายุการใช้งาน 1,500-3,000 ชั่วโมง

   4.หลอดไฟเมทัลฮาไลด์(Metal Halide) เป็นหลอดไฟที่ให้ความเข้มแสงสูง

   หลักการทำงาน คือ อาร์ค(Arc) ไฟฟ้าวิ่งผ่านก๊าซในโคมไฟ หลอด Arcที่มีขนาดเล็กจะผสมกับแรงดันสูงของอาร์กอน ปรอท และโลหะอื่นๆผสมกัน ทำให้เกิดสีสันความร้อนที่เกิดขึ้นจากการแตกตัวของปรอท และไอโลหะที่ผลิตไฟจะทำให้อุณหภูมิและความดันเพิ่มขึ้น    เมทัลฮาไลด์ทำงานภายใต้ความดันและอุณหภูมิสูง หลอดไฟเมทัลฮาไลด์ใช้งานในสถานที่ต้องการแสงส่องสว่าง เช่น สนามกีฬา  ใช้เป็นไฟสาดเพื่อเน้นความสวยงาม อายุการใช้งาน 24,000 ชั่วโมง

   5.หลอดไฟแสงจันทร์ หรือหลอดไฟไอปรอท หลอดไฟชนิดนี้ ทำงานด้วยการปล่อยประจุความเข้มข้นสูง

   หลักการทำงาน คือให้ไฟฟ้าความแรงสูงผ่านไอปรอท ที่อยู่ภายในหลอดไฟ เพื่อให้เกิดแสงสว่าง  อายุการใช้งาน 24,000 ชั่วโมง ค่าความถูกต้องของสีค่อนข้างต่ำ ให้แสงสีขาวค่อนข้างเข้ม แสงไฟออกนวล มีปริมาณแสงสว่างต่อวัตต์สูงกว่าหลอดชนิดอื่นๆ แสงส่องสว่างได้ไกล เหมาะกับโรงงาน สนามกีฬา โกดังสินค้า

   6.หลอดไฟคอมแพคต์ฟลูออเรสเซนต์  มีการทำงานคล้ายหลอดฟลูออเรสเซนต์ มีหลากหลายแบบ เช่นหลอดตะเกียบ มีทั้งที่เป็นแบบที่มีบัลลาสต์ในตัว และอยู่ภายนอก รูปร่างมีทั้งหลอดเกลียว หลอดสี่แถว เป็นต้น   อายุการใช้งานมากกว่าหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์

   7.หลอดไฟLED เป็นพัฒนาการด้านหลอดไฟ จากเทคโนโลยีที่ทันสมัยในยุคปัจจุบัน

    หลักการทำงาน ต่างกับหลอดทั่วไปคือ แสงสว่างเกิดจากการเคลื่อนตัวของอิเลคตรอนภายในสารกึ่งตัวนำ หลอดไฟLEDสามารถลดจุดด้อยต่างๆของหลอดไฟสมัยก่อนๆ เช่น เรื่องความร้อนเนื่องจากไม่มีการเผาไส้หลอด อายุการใช้งานนาน 50,000 ชั่วโมง ใช้วัตต์น้อยกว่า   แต่ให้แสงสว่างมากกว่า ไม่มีสารปรอท ถนอมสายตา เป็น

 มิตรกับสิ่งแวดล้อม

        หลอดไฟมีพัฒนาการมาตลอด และก้าวหน้ามาอย่างรวดเร็ว โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน  มีหลากหลายรูปแบบ     มีฟังก์ชั่นการทำงานที่แตกต่างกัน เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานของผู้บริโภค โดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก ในการพิจารณาเลือกซื้อหลอดไฟ

   หลอดไฟLED (Light Emitting Diode) หรือไดโอดเปล่งแสงเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าแหล่งกำเนิดแสงชนิดอื่นๆ มีอายุการใช้งานยาวนาน ให้แสงที่ไม่เป็นอันตราย หลอดไฟLED ได้มีการพัฒนาเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถใช้งานได้ง่าย และเป็นที่สนใจอยู่ในปัจจุบันนี้ หลอดไฟLEDจึงมีหลากหลายชนิดดังนี้

    -หลอดไฟLED รูปทรงมาตรฐานแบบไม่บังคับทางแสง (Non-directional Light)

    -หลอดไฟLED รูปทรงมาตรฐานแบบบังคับทิศทาง(Directional Light)

    -หลอดไฟLED รูปทรงไม่มาตรฐาน

    -หลอดไฟLED รูปร่างท่อตรง(Tube)

   1.หลอดไฟLED รูปทรงมาตรฐานแบบไม่บังคับทางแสง (Non-directional Light) หลอดไฟLED  ที่มีรูปทรงและขั้วหลอด เป็นแบบเดียวกับหลอดทั่วไป เช่นรูปทรงกลม รูปทรงลูกแพร์ รูปทรงเทียน มีขนาดขั้วเกลียวE14 , E27 ขั้วบิดขนาดB22 ลักษณะการให้แสงกระจายเกือบรอบทิศทาง หลอดไฟLED ชนิดนี้ใช้แทนหลอดไส้ หรือ   หลอดประหยัดไฟทั่วไป โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม

   2.หลอดไฟLED รูปทรงมาตราฐานแบบบังคับทิศทาง (Directional Light) เป็นหลอดไฟLED ที่มีรูปทรง และขั้วหลอด เช่นเดียวกับหลอดไฟทั่วไป ที่มีตัวสะท้อนแสงในตัว เช่น หลอดรูปทรงถ้วย(MR) รูปทรงพาร์(PAR) รูปทรงดอกเห็ด มีขั้วหลอดแบบเกลียวขนาดE14,E27 หรือแบบเข็มเสียบGU5.3 และGU10 ลักษณะการให้แสงไฟแบบบังคับทิศทาง หลอดไฟLED ชนิดนี้ใช้แทนหลอดไส้ และหลอดฮาโลเจน โดยทั่วไปหลอดไฟฮาโลเจนบางชนิด ต้องใช้ร่วมกับหม้อแปลงลดแรงดัน ดังนั้นหลอดไฟLED ที่จะนำมาเปลี่ยนแทนหลอดฮาโลเจน  จำเป็นต้องพิจารณาชนิดของหม้อแปลงที่ใช้งานว่าสามารถใช้ร่วมกันหรือไม่

   3.หลอดไฟLED รูปทรงไม่มาตรฐาน หลอดไฟLEDที่มีรูปทรงแตกต่างจากหลอดทั่วไป ขั้วหลอดอาจมีความเหมือน หรือแตกต่างกัน การใช้หลอดชนิดนี้จึงต้องมีความระมัดระวัง และศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนการใช้งานจากผู้ผลิตและผู้จำหน่ายถึงการใช้งาน และอุปกรณ์ประกอบ

   4.หลอดไฟLED รูปทรงท่อตรง(Tube) หลอดไฟLED รูปทรงท่อตรง มีลักษณะเช่นเดียวกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดท่อตรง ท่อหลอดมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด8หุน (T8) หรือขนาด5หุน(T5) ขั้วหลอดเป็นแบบเกลียวG13,G5

   หลอดไฟLEDเลือกซื้ออย่างไร

   1.เลือกหลอดไฟLED ให้เหมาะสมกับการใช้งานได้อย่างปลอดภัย ไม่เกิดปัญหาในการใช้งาน

   2.การใช้หลอดไฟLED กับโคมไฟ ควรพิจารณาว่าสามารถใช้ทดแทนกับหลอดไฟทั่วไปที่ใช้อยู่หรือไม่ มีขั้วไฟเป็นแบบใด ระบบไฟฟ้าต่อวงจรอย่างไร มีอุปกรณ์ประกอบใดบ้าง หลอดไฟLEDมีรูปทรง ขนาดขั้วหลอดสามารถใส่ในโคมไฟได้หรือไม่ ควรศึกษารายละเอียดก่อนนำมาเปลี่ยน หรือใช้ทดแทนกับหลอดไฟทั่วไปชนิดต่างๆ

   3.คุณภาพของแสง มีความใกล้เคียงกับหลอดทั่วไปที่ต้องการเปลี่ยนหรือไม่ โดยคำนึงถึงปริมาณแสง ความเข้มของแสง การกระจายแสงของหลอดไฟ สีของแสง และความถูกต้องของสีที่ส่องกระทบวัตถุ

   4.คุณสมบัติของหลอดไฟLED ต้องพิจารณาถึงกำลังไฟฟ้าที่ใช้ ประสิทธิภาพของหลอดไฟ อายุการใช้งาน ความสว่าง ความคงทนของหลอดไฟLED

   ปลั๊กไฟ ปลั๊กพ่วงเลือกซื้ออย่างไร

   ปลั๊กไฟ และปลั๊กพ่วง เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ทั้งภายในบ้าน และนอกบ้าน ที่มีความสำคัญที่ทุกบ้านต้องมีไว้ใช้ เนื่องจากเต้ารับภายในบ้านที่ไม่เพียงพอกับการใช้งาน และตำแหน่งของเต้ารับกับจุดที่ต้องการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่สอดคล้องกัน

   วิธีเลือกซื้อปลั๊กไฟ ปลั๊กพ่วงให้ปลอดภัยกับการใช้งาน

   1.สายไฟ สายไฟควรได้รับมาตรฐานมอก. มีสายไฟภายใน 3เส้น  และมีฉนวนหุ้มทั้งสองชั้น เพื่อป้องกันการหักงอ หรือของมีคมตัดขาด ทำให้สายไฟชำรุด มีความยาวเหมาะสมกับการใช้งาน ขนาดความยาวของสายไฟ 3ม. 5ม. 8ม. 10ม. มีขนาดสายไฟไม่ต่ำกว่า 0.824 ตารางมิลลิเมตร หรือสายเบอร์18 (AWG) รองรับ สายไฟที่มีขนาด

    ใหญ่ สามารถรองรับกระแสไฟได้ดีกว่า

   2.เต้าเสียบหรือหัวปลั๊ก ควรเลือกเต้าเสียบหรือหัวปลั๊กขากลมแทนขาแบน ปลั๊กขากลมได้รับมาตรฐานมอก.ของประเทศไทย และมีฉนวนหุ้มที่ขาปลั๊กทั้ง 2 ขา เพื่อความปลอดภัย  ป้องกันนิ้วสัมผัสขาปลั๊กที่มีไฟ

   3.เต้ารับ ขาเต้ารับที่แผงวงจรภายในควรทำจากทองเหลืองหรือทองแดง เพราะนำไฟฟ้าได้ดีกว่าเหล็กชุบสีหรือโลหะอื่นๆ ที่ใช้งานไม่นาน ขาเสียบจะหลวม ทำให้เกิดการการอาร์คขึ้นได้ ทำให้เป็นสาเหตุของปลั๊กพ่วงไหม้ได้

   4.รางปลั๊กพ่วง ควรทำจากวัสดุคุณภาพดี  มีคุณสมบัติไม่ทำให้ไฟลามลุกไหม้ เช่นพลาสติกABS AVC หรือPC ที่ทนความร้อน และแรงกระแทกดีกว่าพลาสติกPVC ลดความเสี่ยงให้เกิดไฟไหม้ อันเนื่องจากมีความร้อนสูง

   5.ระบบไฟฟ้า ปลั๊กพ่วงที่ดีต้องบอกพิกัดไฟสูงสุดที่สามารถรองรับได้ เช่น 220V 2500W 10A หมายถึง แรงดันไฟฟ้าประเทศไทยกำหนดให้ใช้งานระหว่าง 220-250 โวล์ต กำลังไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน2500วัตต์ ทนกระแสไฟได้สูงสุด10แอมแปร์ ปลั๊กพ่วงควรมีสวิตซ์ปิด-เปิด สามารถป้องกันไฟกระชากจากการถอดปลั๊กเต้าเสียบ มีไฟบ่ง

    บอกสถานะการทำงาน

        การเลือกใช้งานทั้งหลอดไฟ ปลั๊กไฟ ปลั๊กพ่วง จึงควรเลือกให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของเรา

                 

Visitors: 49,861