หลอดไฟ/ปลั๊กไฟ

          

                         LS103                                        

          แผงไฟโซล่าเซล LED ขนาด 60วัตต์ ใช้รีโมทในการเปิดปิด สามารถตั้งเวลาใช้งานได้3,5,8ชม. ราคาขายส่ง 750 บาท/ชิ้น


          

                     LS102

          แผงไฟโซล่าเซล LED ขนาด 40วัตต์ ใช้รีโมทในการเปิดปิด สามารถตั้งเวลาใช้งานได้3,5,8ชม. ราคาขายส่ง 650 บาท/ชิ้น


         

                      LS101

          แผงไฟโซล่าเซล LED ขนาด 25วัตต์ ใช้รีโมทในการเปิดปิด สามารถตั้งเวลาใช้งานได้3,5,8ชม. ราคาขายส่ง 500 บาท/ชิ้น


            

                    LB109               

         หลอดไฟ LED UFO LIGHT 60วัตต์ มอก. ประหยัดไฟ80% ราคาขายส่ง 160 บาท/ชิ้น


         

                     LB108

         หลอดไฟ LED UFO LIGHT 45วัตต์ มอก. ประหยัดไฟ80% ราคาขายส่ง 110 บาท/ชิ้น


         

                     LB107

         หลอดไฟ LED UFO LIGHT 40วัตต์ มอก. ประหยัดไฟ80% ราคาขายส่ง 100 บาท/ชิ้น


         

                     LB106

         หลอดไฟ LED 65วัตต์ มอก. ประหยัดไฟ80% ราคาขายส่ง 160 บาท/ชิ้น


         

                     LB105

         หลอดไฟ LED 45วัตต์ ประหยัดไฟ80% ราคาขายส่ง 90 บาท/ชิ้น


         

                     LB104

         หลอดไฟ LED 35วัตต์ ประหยัดไฟ80% ราคาขายส่ง 60 บาท/ชิ้น


         

                     LB103

         หลอดไฟ หลอดเกรียว 100วัตต์ ประหยัดไฟ80% ราคาขายส่ง 220 บาท/ชิ้น


         

                     LB102

         หลอดไฟ หลอดเกรียว 32วัตต์ ประหยัดไฟ80% ราคาขายส่ง 65 บาท/ชิ้น


         

                     LB101

         หลอดไฟ หลอดเกรียว 26วัตต์ ประหยัดไฟ80% ราคาขายส่ง 60 บาท/ชิ้น


        

                     PS107

         ปลั๊กไฟ ช่องเสียบไฟ5ช่อง หัวปลั๊ก3ขา ความยาวสายไฟ 8 เมตร มอก. ราคาขายส่ง 160 บาท/ชิ้น


        

                     PS106

         ปลั๊กไฟ ช่องเสียบไฟ5ช่อง หัวปลั๊ก3ขา ความยาวสายไฟ 5 เมตร มอก. ราคาขายส่ง 140 บาท/ชิ้น


        

                     PS105

         ปลั๊กไฟ ช่องเสียบไฟ5ช่อง หัวปลั๊ก3ขา ความยาวสายไฟ 3 เมตร มอก. ราคาขายส่ง 130 บาท/ชิ้น


         

                     PS104         

         ปลั๊กไฟ ช่องเสียบไฟ4ช่อง USB1ช่อง หัวปลั๊ก3ขา ความยาวสายไฟ 5เมตร มอก. ราคาขายส่ง 160 บาท/ชิ้น


         

                     PS103

         ปลั๊กไฟ ช่องเสียบไฟ4ช่อง USB1ช่อง หัวปลั๊ก3ขา ความยาวสายไฟ 3เมตร มอก. ราคาขายส่ง 150 บาท/ชิ้น


                        

                     PS102

         ปลั๊กไฟ ช่องเสียบไฟ4ช่อง หัวปลั๊ก3ขา ความยาวสายไฟ 5เมตร มอก. ราคาขายส่ง 140 บาท/ชิ้น


          

                     PS101

         ปลั๊กไฟ ช่องเสียบไฟ4ช่อง หัวปลั๊ก3ขา ความยาวสายไฟ 3เมตร มอก. ราคาขายส่ง 120 บาท/ชิ้น


                      

Visitors: 38,637