ไฟฉาย

         

                     FL106

         ไฟฉาย LED6+1 ดวง ชาร์จไฟฟ้า และแสงอาทิตย์ เป็นได้ทั้งตะเกียงและไฟฉายส่องนำทาง ราคาขายส่ง 65 บาท/ชิ้น


         

                     FL105

         ไฟฉาย LED15+6ดวง ชาร์จไฟฟ้า ราคาขายส่ง 90 บาท/ชิ้น


         

                     FL104

         ไฟฉาย LED1ดวง ซูมระยะใกล้ไกล ชาร์จไฟUSB ราคาขายส่ง 45 บาท/ชิ้น


         

                     FL103

         ไฟฉาย LED1ดวง ใช้พกพา ใส่ถ่านAAA ราคาขายส่ง 45 บาท/ชิ้น


                  

                        FL102

         ไฟฉาย LED1ดวง ชาร์จไฟฟ้า ราคาขายส่ง 35 บาท/ชิ้น


                   

                     FL101

         ไฟฉาย LED1ดวง ชาร์จไฟฟ้า ราคาขายส่ง 35 บาท/ชิ้น


          

                     HL105

         ไฟฉายคาดหัว LED1ดวง ชาร์จไฟฟ้า ราคาขายส่ง 240 บาท/ชิ้น


         

                     HL104                 

         ไฟฉายคาดหัว LED 10วัตต์ 1 ดวง ชาร์จไฟฟ้า ใช้ดำน้ำได้ ราคาขายส่ง 180 บาท/ชิ้น


         

                     HL103

         ไฟฉายคาดหัว LED1ดวง ชาร์จไฟฟ้า ราคาขายส่ง 80 บาท/ชิ้น


         

                     HL102

        ไฟฉายคาดหัว LED1ดวง ชาร์จไฟฟ้า ราคาขายส่ง 80 บาท/ชิ้น


         

                     HL101

         ไฟฉายคาดหัว LED7ดวง ชาร์จไฟฟ้า ราคาขายส่ง 50 บาท/ชิ้น


 

 

 

Visitors: 54,488