หลอดไฟโซล่าเซลล์

         

                     LS109

         หลอดไฟโซล่าเซลล์ LED 100 วัตต์ ใช้ได้ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ หรือชาร์จไฟ ราคาขายส่ง 250 บาท/ชิ้น


         

                     LS108

         หลอดไฟโซล่าเซลล์ LED 60 วัตต์ ใช้ได้ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ หรือชาร์จไฟ ราคาขายส่ง 110 บาท/ชิ้น


         

                     LS107

         หลอดไฟโซล่าเซลล์ LED 300 วัตต์ ใช้ได้ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ หรือชาร์จไฟ ราคขายส่ง 100 บาทท/ชิ้น 

 


         

                     LS106

         หลอดไฟโซล่าเซลล์ LED 300วัตต์ ใช้ได้ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ หรือชาร์จไฟ ราคาขายส่ง 100 บาท/ชิ้น


         

                     LS105

         หลอดไฟโซล่าเซลล์ LED 270 วัตต์ ใช้ได้ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ หรือชาร์จไฟ ราคาขายส่ง 90 บาท/ชิ้น


         

                     LS104

         ไฟโซล่าเซลล์ LED 1200 วัตต์ ใช้รีโมทในการเปิดปิด หรือตั้งระบบอัตโนมัติ สามารถตั้งเวลา 3,5,8 ชม. ราคาขายส่ง 850 บาท/ชิ้น


         

                        LS103 

         ไฟโซล่าเซลล์ LED 900 วัตต์ ใช้รีโมทในการเปิดปิดได้ หรือตั้งระบบอัตโนัติ สามารถตั้งเวลา 3,5,8 ชม. ราคาขายส่ง 650 บาท/ชิ้น


         

                     LS102

         ไฟโซล่าเซลล์ LED 400 วัตต์ ใช้รีโมทในการเปิดปิดได้ หรือตั้งระบบอัตโนมัติ สามารถตั้งเวลา 3,5,8 ชม. ราคาขายส่ง 750 บาท/ชิ้น


         

                     LS101

         ไฟโซล่าเซลล์ LED 180 วัตต์ ใช้รีโมทในการเปิดปิดได้ หรือตั้งระบบอัตโนัติ สามารถตั้งเวลา 3,5,8 ชม. ราคขายส่ง 350 บาท/ชิ้น


         

                     

        

          

 

 

Visitors: 54,487