ปัตตาเลี่ยน

            

                    HC219

         ปัตตาเลี่ยน ไร้สาย ชาร์จไฟฟ้า ใช้ตัดแต่งทรงผม อุปกรณ์ครบชุด ราคาขายส่ง 120 บาท/ชิ้น  


           

                    HC218

         ปัตตาเลี่ยน ไร้สาย ชาร์จไฟฟ้า ใช้ตัดแต่งทรงผม อุปกรณ์ครบชุด ราคาขายส่ง 120 บาท/ชิ้น


            

                    HC217

         ปัตตาเลี่ยน ไร้สาย ชาร์จไฟฟ้า 3in1 ใช้ตัดแต่งทรงผม โกนหนวด ถอนขนจมูก ราคาขายส่ง 160 บาท/ชิ้น


            

                    HC216

         ปัตตาเลี่ยน ไร้สาย ชาร์จไฟฟ้า ใช้ตัดแต่งทรงผม และกันจอน อุปกรณ์ครบชุด ราคาขายส่ง 120 บาท/ชิ้น


          

                    HC215

         ปัตตาเลี่ยน ไร้สาย ชาร์จไฟฟ้า ใช้ตัดแต่งทรงผม และกันจอน อุปกรณ์ครบชุด ราคาขายส่ง 120 บาท/ชิ้น


         

                     HC214

         ปัตตาเลี่ยนไฟฟ้า มีอุปกรณ์ครบชุด ใช้ตัดแต่งทรงผม ราคาขายส่ง 260 บาท/ชิ้น


         

                     HC213

         ปัตตาเลี่ยน ไร้สาย ชาร์จไฟฟ้า ใช้ตัดแต่งทรงผม ราคาขายส่ง 280 บาท/ชิ้น


            

                     HC212

         ปัตตาเลี่ยน ไร้สาย ชาร์จไฟฟ้า ใช้ตัดแต่งทรงผม ราคาขายส่ง 270 บาท/ชิ้น


         

                     HC211

         ปัตตาเลี่ยน ไร้สาย ชาร์จไฟฟ้า 3in1 ใช้ตัดแต่งทรงผม โกนหนวด ถอนขนจมูก ราคาขายส่ง 140 บาท/ชิ้น


         

                     HC210

         ปัตตาเลี่ยน ไร้สาย ชาร์จไฟฟ้า พกพาสะดวก ใช้ตัดแต่งทรงผม ราคาขายส่ง 100 บาท/ชิ้น


         

                     HC209

         ปัตตาเลี่ยน ไร้สาย ชาร์จไฟฟ้า พกพาสะดวก ใช้ตัดแต่งทรงผม ราคาขายส่ง 100 บาท/ชิ้น 


         

                     HC208

         ปัตตาเลี่ยน ไร้สาย ชาร์จไฟฟ้า พกพาสะดวก ใช้ตัดแต่งทรงผม ราคาขายส่ง 100 บาท/ชิ้น


         

                     HC207(หมด)

         ปัตตาเลี่ยน ไร้สาย ชาร์จไฟฟ้า พร้อมขาตั้ง ใช้ตัดแต่งทรงผม ราคาขายส่ง 130 บาท/ชิ้น


         

                     HC206

         ปัตตาเลี่ยน ไร้สาย ชาร์จไฟฟ้า พกพาสะดวก ใช้ตัดแต่งทรงผม ราคาขายส่ง 80 บาท/ชิ้น


         

                     HC205

         ปัตตาเลี่ยนไฟฟ้า มีอุปกรณ์ครบชุด ใช้ตัดแต่งทรงผม ราคาขายส่ง 250 บาท/ชิ้น


         

                         HC204

         ปัตตาเลี่ยนไฟฟ้า มีอุปกรณ์ครบชุด ใช้ตัดแต่งทรงผม ราคาขายส่ง 250 บาท/ชิ้น 


         

                     HC203

         ปัตตาเลี่ยน ไร้สาย ชาร์จไฟฟ้า ใช้ตัดแต่งทรงผม ราคาขายส่ง 195 บาท/ชิ้น 


         

                     HC202

         ปัตตาเลี่ยนไฟฟ้า มีอุปกรณ์ครบชุด ใช้ตัดแต่งทรงผม ราคาขายส่ง 185 บาท/ชิ้น 


         

                     HC201

         ปัตตาเลี่ยนไฟฟ้า มีอุปกรณ์ครบชุด ใช้ตัดแต่งทรงผม ราคาขายส่ง 110 บาท/ชิ้น


 

         

                            PC103

         ปัตตาเลี่ยน ไร้สาย ชาร์จไฟฟ้า ใช้ตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยง เช่นหมา,แมว ราคาขายส่ง 180 บาท/ชิ้น


         

                     PC102

         ปัตตาเลี่ยน ไร้สาย ชาร์จไฟฟ้า ใช้ตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยง เช่นหมา,แมว ราคาขายส่ง 190 บาท/ชิ้น 


         

                     PC101

         ปัตตาเลี่ยนไฟฟ้า มีอุปกรณ์ครบชุด ใช้ตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยง เช่นหมา,แมว ราคาขายส่ง 200 บาท/ชิ้น 


 

 

 

Visitors: 46,934