ไดร์เป่าผม

         

                        HD124

         ไดร์เป่าผม ขนาดเล็ก1200วัตต์ พกพาสะดวก ด้ามจับพับเก็บได้ ให้แรงลม ร้อนและเย็น ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ราคาขายส่ง 150 บาท/ชิ้น


          

                     HD123

         ไดร์เป่าผม ขนาดเล็ก1200วัตต์ พกพาสะดวก ให้แรงลม ร้อนและเย็น ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ราคาขายส่ง 150 บาท/ชิ้น  


          

                     HD122

         ไดร์เป่าผม ขนาดเล็ก1700วัตต์ พกพาสะดวก ให้แรงลม ร้อนและเย็น ราคาขายส่ง 130 บาท/ชิ้น


         

                     HD121

         ไดร์เป่าผม ขนาดใหญ่2300วัตต์ ให้ลมแรง ร้อนและเย็น ปรับความร้อนและแรงลมได้ ราคาขายส่ง 240 บาท/ชิ้น


         

                     HD120

         ไดร์เป่าผม ขนาดใหญ่2300วัตต์ ให้ลมแรง ร้อนและเย็น ปรับความร้อนและแรงลมได้ พร้อมชุดน้ำหอม  ราคาขายส่ง 440 บาท/ชิ้น


         

                     HD119     

         ไดร์เป่าผม ขนาดใหญ่2200วัตต์ ให้ลมแรง ร้อนและเย็น ปรับความร้อนและแรงลมได้ ราคาขายส่ง 260 บาท/ชิ้น 


           

                     HD118

         ไดร์เป่าผม ขนาดใหญ่2600วัตต์ ให้ลมแรง ร้อนและเย็น ปรับความร้อนและแรงลมได้ ลมมีกลิ่นหอม ราคาขายส่ง 330 บาท/ชิ้น 


          

                     HD117

         ไดร์เป่าผม ขนาดใหญ่2000วัตต์ ให้ลมแรง ร้อนและเย็น ปรับความร้อนและแรงลมได้ ราคาขายส่ง 190 บาท/ชิ้น 


         

                        HD116

         ไดร์เป่าผม ขนาดใหญ่2000วัตต์ ให้ลมแรง ร้อนและเย็น ปรับความร้อนและแรงลมได้ ราคาขายส่ง 190 บาท/ชิ้น 


         

                     HD115

         ไดร์เป่าผม ขนาดใหญ่2000วัตต์ ให้ลมแรง ร้อนและเย็น ปรับความร้อนและแรงลมได้ ราคาขายส่ง 190 บาท/ชิ้น 


         

                     HD114

         ไดร์เป่าผม ขนาดใหญ่2000วัตต์ ให้ลมแรง ร้อนและเย็น ปรับความร้อนและแรงลมได้ ราคาขายส่ง 190 บาท/ชิ้น 


         

                     HD113

         ไดร์เป่าผม ขนาดใหญ่2000วัตต์ ให้ลมแรง ร้อนและเย็น ปรับความร้อนและแรงลมได้ ราคาขายส่ง 200 บาท/ชิ้น 


         

                     HD112

         ไดร์เป่าผม ขนาดใหญ่1500วัตต์ ให้ลมแรง ร้อนและเย็น ราคาขายส่ง 120 บาท/ชิ้น


         

                     HD111

         ไดร์เป่าผม ขนาดใหญ่1200วัตต์ ให้ลมแรง ปรับแรงลมได้2ระดับ ราคาขายส่ง 100 บาท/ชิ้น


         

                     HD110

         ไดร์เป่าผม ขนาดใหญ่1000วัตต์ ปรับแรงลมได้2ระดับ ราคาขายส่ง 90 บาท/ชิ้น


         

                     HD109

         ไดร์เป่าผม ขนาดเล็ก1600วัตต์ พกพาสะดวก ให้แรงลม ร้อนและเย็น ราคาขายส่ง 130 บาท/ชิ้น


         

                     HD108

         ไดร์เป่าผม ขนาดเล็ก1200วัตต์ พกพาสะดวก ให้ลมร้อน ปรับแรงลมได้2ระดับ ราคาขายส่ง 80 บาท/ชิ้น 


         

                     HD107               

         ไดร์เป่าผม ขนาดเล็ก1000วัตต์  พกพาสะดวก ให้ลมร้อน ปรับแรงลมได้2ระดับ ราคาขายส่ง 70 บาท/ชิ้น 


          

                     HD106

         ไดร์เป่าผม ขนาดเล็ก1200วัตต์ พกพาสะดวก ให้แรงลม ร้อนและเย็น ปรับแรงลมได้2ระดับ ราคาขายส่ง 120 บาท/ชิ้น 


         

                     HD105

         ไดร์เป่าผม ขนาดเล็ก1000วัตต์ ด้ามจับพับได้ ให้ลมร้อน ปรับแรงลมได้2ระดับ ราคาขายส่ง 110 บาท/ชิ้น 


         

                     HD104

         ไดร์เป่าผม ขนาดเล็ก1200วัตต์ พกพาสะดวก ด้ามจับพับได้ ปรับแรงลมร้อนได้2ระดับ ราคาขายส่ง 90 บาท/ชิ้น 


         

                     HD103

         ไดร์เป่าผม ขนาดเล็ก1200วัตต์ ด้ามจับพับได้ ปรับแรงลมร้อนได้2ระดับ ราคาขายส่ง 90 บาท/ชิ้น 


         

                     HD102

         ไดร์เป่าผม ขนาดเล็ก850วัตต์ ด้ามจับพับได้ ปรับแรงลมร้อนได้2ระดับ ราคาขายส่ง 70 บาท/ชิ้น 


         

                     HD101

         ไดร์เป่าผม ขนาดเล็ก850วัตต์ ด้ามจับพับได้ ปรับแรงลมร้อนได้2ระดับ ราคาขายส่ง 70 บาท/ชิ้น 


 

Visitors: 42,208